Последни соопштенија

Настани

🔔Нека новата учебна година започне среќно, а заврши успешно. Среќна и успешна година им посакуваме на сите ученици од нашето училиште!/ Нека нова школска година започне срећно и заврши успешно! Свим ученицима наше школе желимо срећну и успешну годину!👫👬👭🏫📚🍀

Прочитај повеќе...

Последни настани

Настани

👉На 24.10.2023 година учениците од IXа и IXб одделение заедно со наставничката Елена Паланкова, во рамките на проектот ” Мрежа за искуствено учење”  ја посетија  Ботаничката градина при Природно-математичкиот факултет.

🔍Со помош на едукативната програма  “Размножување кај растенијата”, учениците се стекнаа со искуство и знаења за детерминирање, 🔬набљудување, споредување и донесување заклучоци за растенијата и

Прочитај повеќе...
Настани

👉На ден 19.10.2023 година нашите ученици од IXa и IXб одделение заедно со учениците од ООУ “Александар Урдаревски”, Сандево и ООУ “Михаил Грамено”, Блаце беа во посета на Кабинетот на претседателот на Република Северна Македонија, во рамки на ОТВОРЕН КАБИНЕТ. 

👫Учениците ги посетија просториите во кои се одвиваат официјалните работни средби, салите за церемонии и состаноци за конференции. Ја посетија и Мозаик- салата, при што

Прочитај повеќе...
Настани

👉На 17.10.2023 год. учениците од 8а и 8б одделение со наставничките Елена Паланкова и Марија Вујичиќ го посетија Националниот парк Галичица.

👫Учениците беа вклучени во проектот “Мрежа за искуствено учење” и преку едикативната програма ” ЕКО – Амбасадори” се запознаа со растителниот и животинскиот свет како

Прочитај повеќе...