ООУ „Свети Кирил и Методиј“

Големиот Партениј Зографски кој се залагал за создавање на македонскиот литературен јазик е познат по неговиот став кој гласи: 

Facebook
LinkedIn
Email
Print

” Учи напред книга на свој јазик, после ако имаш време, учи и на други јазици. Тој што учит книга толко на туѓ јазик, а не на својот, тој е еднаков со оној што ја отфрлјат мајка си и на место неја земат друга” . 

Денес светот го одбележува Меѓународниот ден на мајчиниот јазик – 21-ви февруари во насока на промоција, негување и афирмација на сите јазици што ги користат народите во светот. За таа цел, во чест на овој ден, нашите ученици на часовите македонски јазик имаа активности на тема: “Меѓународен ден на мајчиниот јазик – 21-ви февруари”.