ООУ „Свети Кирил и Методиј“

Празникот “Баба Марта”го симболизира доаѓањето на пролетта.

Facebook
LinkedIn
Email
Print

Празникот “Баба Марта”го симболизира доаѓањето на пролетта. Најзначаен обичај е правењето на мартинки од црвен и бел конец.На децата им се врзуваат мартинки на рацете за да бидат бели-чисти и среќни и црвени-здрави. Мартинки се врзуваат и на животните и растенијата за подобар и здрав род .

•По тој повод учениците од одделение изработија илустрирана сликовница “МАРТИНКА”, како и други видови мартинки со кои го украсивме нашето пано.