ООУ „Свети Кирил и Методиј“

Работилница „Истражуваме за селските населби“

Facebook
LinkedIn
Email
Print

На 9.2.2023 година во нашето училиште со учениците од VII-A одделение се реализираше работилница на тема „Истражуваме за селските населби во нашата земја“ во рамките на наставниот предмет географија под менторство на предметниот наставник Благица Гогова. Учениците презентираа за селска населба по свој избор, со што подобро се запознаа со карактеристиките на селските населби и нивните физиономски и функционални одлики.