ООУ „Свети Кирил и Методиј“

РЕЗУЛТАТИ ОД ОПШТИНСКИОТ НАТПРЕВАР ПО ПРИРОДНИ НАУКИ И БИОЛОГИЈА

Facebook
LinkedIn
Email
Print

На 10.3.2023 година, во нашето училиште се одржа Општински натпревар по природни науки, под менторство на одделенскиот наставник Милица Маринковиќ и Општински натпревар по биологија, под менторство на предметниот наставник Елена Паланкова. Честитки за постигнатиот успех на учениците и менторите!