ООУ „Свети Кирил и Методиј“

Учениците од 9 одделение во Детскиот параламент во Парламентарниот институт на нашата држава

Facebook
LinkedIn
Email
Print

На ден 24.3.2023 година учениците од 9 одделение и наставничката по граѓанско образование, Ирена Јошевска беа дел и вклучени во учество на Детскиот парламент во Парламентарниот институт на нашата држава.