ООУ „Свети Кирил и Методиј“

Натпревари

Facebook
LinkedIn
Email
Print

📐📏👉На Општинскиот натпревар по математика кој се одржа на 2.2.2024 година нашите ученици учесници ги постигнаа следниве резултати:

IV (четврто ) одделение – ментор Марија Ангеловска:

●Мила Киранџиќ – 42б./ пофалница (учество на Регионален натпревар);

●Илина Ниниќ – 41б. / пофалница ( учество на Регионален натпревар);

V ( петто ) одделение – ментор Милица Маринковиќ:

●Мартина Бојкиќ – 53 бодови/ 3.награда (пласман на Регионален натпревар);

●Ива Киранџиќ – 56 б.3.награда (пласман на Регионален натпревар);

●Марко Кметовски – 57б.3.награда (пласман на Регионален натпревар);

●Давор Пирковиќ- 57б.3.награда (пласман на Регионален натпревар);

●Анастасија Стојаноска – 46б. / пофалница (пласман на Регионален натпревар);

●Катерина Усовиќ- 81б. / 2.награда (пласман на Регионален натпревар).